Velg riktig svar

1. Hvilket pronomen er et personlig pronomen i 1. person?

2. Hvilket personlig pronomen kan være både subjektsform og objektsform?

3. Hvilket pronomen er et spørrepronomen?

4. Hvilket personlig pronomen står i objektsform av 2. person flertall?

5. Hvilket personlig pronomen står i objektsform?

6. Hvilket personlig pronomen kan være både subjektsform og objektsform?

7. Hvilket personlig pronomen står i 1. person entall?

8. Hvilket personlig pronomen står i 3. person entall?

9. Hvilket personlig pronomen står i 3. person flertall?