Sett strek mellom antonymer

Sett strek mellom ordene som er antonymer.