Legg til orddeler

1. Hvilken orddel kan du legge til «glede» for å lage et adjektiv?

2. Hvilken orddel kan du legge til «lede» for å lage et substantiv?

3. Hvilke orddeler kan du legge til «ro» for å lage et adjektiv som betyr det motsatte av å være stille / i ro?

4. Hvilken orddel kan du legge til «dyr» for å lage et slags antonym?

5. Hvilke orddeler kan du legge til «fatte» for å lage et substantiv som betyr «en som skriver bøker»?