Plasser substantiv på bildet

Plasser substantivene på riktig plass i bildet.